Make this user your buddy

This feature requires you to be logged on autoviva

You can login to your account or create a new account.
close
wastewaterpack
Remove wastewaterpack from your friends?
Write this user a private message

This feature requires you to be logged on autoviva

You can login to your account or create a new account.
close
Make this member your fan

This feature requires you to be logged on autoviva

You can login to your account or create a new account.
close
Send this page to a friend!
Fill in the form bellow

your name:
your email:
friend name:
friend email:
your comments:
close
1 car
wastewaterpack

offlinewastewaterpack

friend
پکیج تصفیه فاضلاب
با آگاهی روزافزون از ماهیت فاضلاب و پتانسیل آن در جهت بازیافت و همچنین با بهبود و توسعه تکنولوژی های تصفیه ، استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب در سال های گذشته به طور قابل توجهی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این سیستم ها که دارای ویژگی های گسترده ای همچون نیاز به فضای کم ، قابلیت دفن در زمین، حمل آسان و امکان توسعه در صورت افزایش احتمالی میزان فاضلاب در آینده هستند، موجب حذف هزینه های اضافی ناشی از انتقال فاضلاب به تصفیه خانه های شهری می شود.
این پکیج ها به دلیل پیش ساخته بودن، هزینه نگهداری پائین، عدم نیاز به اپراتور، بازیافت فاضلاب برای مصرف دوباره و محسنات بسیار دیگر مورد توجه کارفرمایان پروژه های ساخت و ساز و صاحبان صنایع قرار گرفته است.
امکان تصفیه در محل، طراحی مراحل تصفیه متناسب با کیفیت مورد انتظار خروجی، دسترسی آسان به تجهیزات و امکان تعمیر و تعویض در صورت لزوم، سهولت بررسی کیفی پساب تصفیه شده خروجی و امکان بهبود عملکرد سیستم در صورت نیاز و کمترین متراژ لوله کشی جهت انتقال فاضلاب به مخازن تصفیه و بازچرخانی پساب تصفیه شده بخشی از امکانات و مزایای پکیج های تصفیه فاضلاب شرکت پارساب می باشد.
ضرورت استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب
استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب در بسیاری از اماکن و صنایع مهم و ضروری است، زیرا این سیستم ها پساب را برای استفاده مجدد در زمینه آبیاری و کشاورزی بازیافت می کند و امکان استفاده از لجن باقی مانده به عنوان کود شیمیایی در صنعت کشاورزی را فراهم نماید. از آلودگی آب های سطحی و منابع زیر زمینی جلوگیری می کند، مانع از نابودی موجودات زنده و آبزیان می شود و از بروز بیماری هایی که از طریق آب های آلوده به انسان منتقل می شوند، پیشگیری می کند.
همچنین از فاضلاب تصفیه شده برای آبیاری مزارع و زمین های کشاورزی، شست و شو، مصرف فلاش تانک ها، سیستم های اطفاء حریق، چمن های ورزشی، زمین های فوتبال، بویلرها، برج های خنک کننده، دریاچه های مصنوعی، تغذیه سفره های آب زیر زمینی، تخلیه به رودخانه ها و آب های سطحی استفاده می شود.
نوع فرآیندهای تصفیه مورد نیاز برای پکیج ها با توجه به نوع فاضلاب انتخاب می شود. برای مثال پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی ، به دلیل داشتن بار آلی بسیار بالاتر، از فرآیند تصفیه بیولوژیکی هوازی و بی هوازی، تصفیه فیزیکی و تصفیه شیمیایی، به صورت ترکیبی، استفاده می کند. پکیج تصفیه فاضلاب بهداشتی برای تصفیه پساب های بهداشتی از فرآیندهای بیولوژیکی هوازی استفاده می نماید.
لازم به ذکر است که فاضلاب صنعتی به فاضلاب خروجی از مراکز صنعتی و کارخانه ها گفته می شود و فاضلاب بهداشتی به فاضلاب و پساب خارج شده از منازل مسکونی، مراکز اداری، مجتمع های تجاری، بیمارستان ها و ... تلقی می گردد.
Anonymous
close