.
close

Mitsubishi Mirage (, 1997-2002)

Mitsubishi > Mirage > Gen.5 [CE]
close
.
close
.
Mirage 1500 GDi Dingo Pearl
Mirage 1500 GDi Dingo Pearl
1999, 1468cc, 107cv, 5 doors, ,
--
Mirage S
Mirage S
1996, 1468cc, 93cv, 2 doors, ,
--
Mirage Asti 1600 ZR Automatic
Mirage Asti 1600 ZR Automatic
1995, 1597cc, 175cv, 2 doors, ,
--
Mirage Asti 1500 Z
Mirage Asti 1500 Z
1995, 1468cc, 110cv, 2 doors, ,
--
Mirage Asti 1500 Z Automatic
Mirage Asti 1500 Z Automatic
1995, 1468cc, 110cv, 2 doors, ,
--
Mirage Asti 1300 V
Mirage Asti 1300 V
1995, 1299cc, 88cv, 2 doors, ,
--
Mirage Asti 1300 V Automatic
Mirage Asti 1300 V Automatic
1995, 1299cc, 88cv, 2 doors, ,
--
Mirage Asti 1600 ZR
Mirage Asti 1600 ZR
1995, 1597cc, 175cv, 2 doors, ,
--